Aktuality  RSS

OZNÁMENÍ_uzavření příjezdové komunikace Sedlec

Uzavírka příjezdové komunikace v Sedlci

článek uveřejněný v Českobudějovických listech_21.4.2020

Dne 21.4.2020 byl uveřejněn článek ohledně křižovatky na hlavní silnice I/20 vedoucí od Českých Budějovic do Vodňan.

Zpravodaj MAS 02/2019

Zpravodaj pro obce zájmového území MAS Rozkvět

Letecká prohlídka území obce Sedlec

Letecké snímky a prohlídky území obce Sedlec

Projekt DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích

Projekt DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích

Poděkování včelařské organizace Pištín

Včelařská organizace Pištín, která slučuje 18 okolních obcí děkuje Vašemu Obecnímu úřadu a vašemu zastupitelstvu za finanční dar na podporu naší spolkové činnosti.

Okénko z měst a obcí

Okénko z měst a obcí - Sedlec u Českých Budějovic (video)

OZNÁMENÍ

Poděkování od manželů Mordavkých

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ Seznam pozemků, které je nutné koupit, prodat nebo dočasně používat při investiční akci „I/20 Sedlec – úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců“ Pozn. Materiál k projednání na zastupitelstvu obce Sedlec Ing. Jaroslav Houba, CSc. starosta

Obnova kanalizace v části obce Sedlec

Na projekt „Obnova kanalizace v části obce Sedlec“ v roce 2016 byla poskytnuta dotace od Jihočeského kraje.

Článek z Českobudějovických listech

Nadpis článku v českobudějovickém deníku zní: Páteční porce: devět tisíc vozidel. Článek se věnuje provozu na komunikaci z Českých Budějovic do Vodňan.

Otevření vlečky Mydlovary - video

Obnovení železniční vlečky v Mydlovarech.

Modernizace místních komunikací Obce Sedlec pro zvýšení bezpečnosti provozu

Projekt MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE SEDLEC PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Rekonstrukce komunikací Plástovice

Rekonstrukci komunikací v Plástovicích provádí firma Swietelsky stavební s. r. o. se sídlem Č. Budějovice. Firma byla vybrána na základě výběrového řízení a předpokládané ukončení stavby je naplánováno do konce září tohoto roku.

Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota

Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota je částečně dotováno z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad - ROP. Předpokládaný termín dokončení je červen 2014.

Aktualizace webových stránek

Dnes byly aktualizovány webové stránky naší obce. Důvodem jejich aktualizace bylo jejich zpřehlednění a zjednodušení. Současně jsme také spustili novou anketu, kde se Vás, občanů naší obce chceme zeptat na Váš názor.