Z obce  RSS

OZNÁMENÍ_uzavření příjezdové komunikace Sedlec

Uzavírka příjezdové komunikace v Sedlci

Svoz komunálního odpadu v letních měsících

Svoz komunálního odpadu v letních měsících květen - září

článek uveřejněný v Českobudějovických listech_21.4.2020

Dne 21.4.2020 byl uveřejněn článek ohledně křižovatky na hlavní silnice I/20 vedoucí od Českých Budějovic do Vodňan.

Letecká prohlídka území obce Sedlec

Letecké snímky a prohlídky území obce Sedlec

Poděkování včelařské organizace Pištín

Včelařská organizace Pištín, která slučuje 18 okolních obcí děkuje Vašemu Obecnímu úřadu a vašemu zastupitelstvu za finanční dar na podporu naší spolkové činnosti.

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ Seznam pozemků, které je nutné koupit, prodat nebo dočasně používat při investiční akci „I/20 Sedlec – úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců“ Pozn. Materiál k projednání na zastupitelstvu obce Sedlec Ing. Jaroslav Houba, CSc. starosta

Obnova kanalizace v části obce Sedlec

Na projekt „Obnova kanalizace v části obce Sedlec“ v roce 2016 byla poskytnuta dotace od Jihočeského kraje.

Článek z Českobudějovických listech

Nadpis článku v českobudějovickém deníku zní: Páteční porce: devět tisíc vozidel. Článek se věnuje provozu na komunikaci z Českých Budějovic do Vodňan.

Otevření vlečky Mydlovary - video

Obnovení železniční vlečky v Mydlovarech.

Modernizace místních komunikací Obce Sedlec pro zvýšení bezpečnosti provozu

Projekt MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE SEDLEC PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Rekonstrukce komunikací Plástovice

Rekonstrukci komunikací v Plástovicích provádí firma Swietelsky stavební s. r. o. se sídlem Č. Budějovice. Firma byla vybrána na základě výběrového řízení a předpokládané ukončení stavby je naplánováno do konce září tohoto roku.

Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota

Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota je částečně dotováno z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad - ROP. Předpokládaný termín dokončení je červen 2014.