Ceník

Ceník úředních výkonů

Ověřování podpisu 30,- Kč za podpis
Ověřování listin 30,- Kč za stránku

Správní poplatky

Poplatek pes 1. pes 50,-, 2. a další 75,-
Poplatek za komunální odpad (za trvale přihlášeného občana) 500,- Kč
Poplatek za komunální odpad (za rekreační objekt ) 500,- Kč
Stočné (v obcích, kde není ČOV)

50,- Kč za trvale přihlášeného občana
100,- za rekreační objekt

Přijetí žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zdarma
Přihlášení k trvalému pobytu 50,- Kč