Modernizace místních komunikací Obce Sedlec pro zvýšení bezpečnosti provozu

25. srpna 2015

 Logo_ROP Jihozápad

Tisková zpráva

Modernizace místních komunikací Obce Sedlec pro zvýšení bezpečnosti provozu

Registrační číslo projektu:          CZ.1.14/1.5.00/35.03315

Investor:                                            Obec Sedlec

Projekt MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE SEDLEC PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí:                                              5 124 724,- Kč

Celková dotace činí (předpoklad):                                                  4 356 015,- Kč

 

Dodavatel:  SWIETELSKY stavební s.r.o.

                   Pražská tř. 495/58

                   370 04 Č. Budějovice

Shrnutí projektu:

Předkládaný projekt řešil modernizaci vybraných významných místních komunikací, jejichž technický stav výrazným způsobem zhoršoval dopravní dostupnost. Výběr komunikací byl založen na posouzení technickém stavu komunikace, počtu obyvatel napojených na danou komunikaci, napojení území obce na nadřazenou dopravní síť a území s významným rozvojovým potenciálem, využití pro veřejnou hromadnou dopravu, bezpečnost obyvatel a další specifická kritéria.

Věcným výstupem je rekonstrukce a modernizace místních komunikací spojujících Sedlec a místní části Plástovice a Vlhlavy o celkové délce 2,497 km. 

 

 

finišer