Obnova kanalizace v části obce Sedlec

21. října 2016

Na projekt „Obnova kanalizace v části obce Sedlec“ v roce 2016 byla poskytnuta dotace od Jihočeského kraje. Realizací tohoto projektu se obnovila část splaškové kanalizace v délce 101 m v obci Sedlec, která byla v minulosti poničena povodněmi.  Na základě výběrového řízení byla vybrána firma MANE STAVEBNÍ, s.r.o., Okružní 2615, České Budějovice. Finanční podpora z Jihočeského kraje činila 500 000,- Kč a celková obnova kanalizace činila 1 467 731,56 Kč.

logo kraj                 logo obce