Vyhlášení veřejné sbírky

8. listopadu 2017

Obec Sedlec vyhlašuje veřejnou sbírku na pořízení zvonu u příležitosti 150. let vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého v Sedlci a 100. let české státnosti. Peníze můžete posílat na číslo účtu 51-9057030287/0100 nebo vhodit do pokladny umístěné na obci. 

osvědčení