Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota

15. října 2014

Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota


logo ROP JihozápadTisková zpráva

Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota 

Registrační číslo projektu:          CZ.1.14/3.1.00/23.02692

Investor:                                            Obec Sedlec

Projekt Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí (předpoklad):                                                        6 811 123 Kč

Celková dotace činí (předpoklad):                                                                                 4 491 340 Kč

Shrnutí projektu:

Základním cílem projektu je zvýšení využití potenciálu spádového území mikroregionu Blata posílením sportovně rekreační vybavenosti pro cestovní ruch při napojení na současné atraktivity a potenciál území. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout prostřednictvím vybudování víceúčelového hřiště v místní části Lékařova Lhota. Projekt bude součástí nabídky Informačního centra jihočeského selského baroka Plástovice. Lokalizace je volena záměrně v blízkosti jediného mimoúrovňového podjezdu komunikace 1. třídy I/20 na území regionu, který dosud nebyl pro potřeby cestovního ruchu využit. Budovaná infrastruktura bude součástí nabídky cyklotras, které nově využijí podjezd této velmi frekventované komunikace a zvýší tak atraktivitu a bezpečnost cykloturismu. To povede ke zlepšení konkurenceschopnosti tohoto mikroregionu a celkové nabídky cestovního ruchu obce a spádového území mikroregionu Blata. Věcným záměrem projektu je vybudování hřiště o rozměru 36 x 36 m a zázemí hřiště.

Výstupy projektu:

-          Hřiště pro tenis a nohejbal (18 m x 36 m)

-          Hřiště pro volejbal (15 m x 24 m)

-          Zázemí víceúčelového hřiště

-          Partnerská spolupráce při tvorbě produktů cestovního ruchu a vlastní navazující tvorba produktů cestovního ruchu (mikroregion Blata)

Naplněné indikátory projektu:

Název indikátoru

Hodnota

Počet nových sportovně rekreačních zařízení

1 ks

 

Malá ukázka ze stavby tohoto hřiště, více fotografií naleznete v galerii.

Víceúčelové hřiště L. Lhota