Rekonstrukce komunikací Plástovice

4. června 2014

logo


Tisková zpráva

Rekonstrukce vybraných komunikací pro zlepšení dopravní dostupnosti a bezpečnosti dopravy

Registrační číslo projektu:          CZ.1.14/1.5.00/26.02819 

Investor:                                            Obec Sedlec

Projekt REKONSTRUKCE VYBRANÝCH KOMUNIKACÍ PRO ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI A BEZPEČNOSTI DOPRAVY je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí (předpoklad):                                                        12 500 000 Kč

Celková dotace činí (předpoklad):                                                                               10 000 000 Kč

Dodavatel:  SWIETELSTKY stavební, s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice

Shrnutí projektu:

Věcným záměrem projektu byla celková rekonstrukce místních komunikací a výstavba nového chodníku, což navazuje na dřívější akce v místě realizace (vybudování Informačního centra jihočeského selského baroka v Plástovicích, rekonstrukce komunikace Plástovice – Pašice). Projektem dotčené komunikace byly v důsledku opotřebení a četných stavebních úprav a budování veřejné infrastruktury ve velmi špatném technickém stavu. Projekt svou realizací naplnil záměr napravit současný havarijní technický stav těchto místních komunikací, zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy v obci.

Výstup projektu: 

  • Délka rekonstruovaných místních komunikací celkem  0,639 km
  • Délka nových místních komunikací celkem                 0,31 km (chodník)

 

Malá ukázka ze stavby, více fotografií najdete ve fotogalerii.

Komunikace Plástovice