Školka MŠ Sedlec

 

Důležité:

 


Mateřská škola Sedlec

Sedlec 69, 373 47

Email: skolkasedlec@sedlec.cz

Tel.: 387 983 081

IČ: 75000644

ředitelka: Romana Malková
učitelka: Veronika Tancerová
školnice: Pavla Bártlová
kuchařka a vedoucí ŠJ: Marie Šindelářová
 

PROVOZ MŠ:

6.30 – 16.30 hod.

 

STRAVOVÁNÍ:

I. katergorie 3-6 let

CELODENNÍ (přesnídávka, oběd, svačina):         40,- Kč 

POLODENNÍ (přesnídávka, oběd):                       31,- Kč

(dopolední svačina: 9,- Kč, oběd: 22,- Kč, odpolední svačina: 9,- Kč)

 II. katergorie 7-10 let  (děti, které dovrší 7 let v půběhu školního roku)

CELODENNÍ (přesnídávka, oběd, svačina):   42,- Kč

POLODENNÍ (přesnídávka, oběd):                 33,- Kč

(dopolední svačina: 9,- Kč, oběd: 24,- Kč, odpolední svačina: 9,- Kč) 

 

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

-         Odhlašování i přihlašování stravy je povinností zákonných zástupců. Pokud není strava odhlášená, propadá a  její cenu hradí zákonný zástupce.

-         Den předem do 12.30, osobně u vedoucí ŠJ, do sešitu v šatně dětí nebo telefonicky – tel. 387 983 081.

-         První den neplánované nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok vyzvednout si stravu do vlastních jídlonosičů od 11.00 do 11.30 hodin. Další dny nepřítomnosti nárok na stravu zaniká i v případě, že není odhlášená.

PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO:

Stravné v hotovosti u vedoucí ŠJ, termín je oznámen týden předem na nástěnce v šatně dětí a je společný pro úhradu školného.

Školné v hotovosti v přesné výši v podepsané obálce (z organizačních důvodů), termín je oznámen týden předem na nástěnce v šatně dětí a je společný pro úhradu stravného.

ŠKOLNÉ:

400,- Kč    děti s celodenní docházkou

300,- Kč    dítě navštěvuje MŠ celý měsíc dopoledne

200,- Kč    v případě, že je dítě omluvené z docházky na celý měsíc

 

 

 

                 šablony

                          šablony II.

 

MŠ je zapojena do projektů: 

Sokol    recykohraní