Úřední deska

Prohlížíte archív úřední desky pro rok 2015

Název Vyvěšeno Datum sejmutí Kategorie
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 28.12.15 28.12.18
Oznámení
Zápis ze zastupitelstva č. 4/2015 ze dne 14. 12. 2015 18.12.15 18.1.16
zasedání zastupitelstva
Záměr uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace 15.12.15 31.12.15
Oznámení
Zasedání zastupitelstva 3.12.15 14.12.15
zasedání zastupitelstva
Diverzifikace zemědělské činnosti 30.11.15 31.12.15
Oznámení
Návrh rozpočtu na rok 2016 Obce Sedlec 27.11.15 18.12.16
Oznámení
Záměr prodeje části pozemku v Malých Chrášťanech 25.11.15 11.12.15
Oznámení
Oznámení o zahájení stav. řízení_Polní cesty Vlhlavy a M. Chrášťany 23.11.15 9.12.15
Oznámení
Finanční správa - sipo 6.11.15 31.1.16
Oznámení
dovolená 26.10.15 31.10.15
Oznámení
Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazku obcí "Blata" 29.9.15 15.10.15
Oznámení
Veřejná vyhláška o doručení návrhu a oznámení o veřejném projednání návrhu 2. aktualizace ZÚRJK 29.9.15 6.11.15
Veřejné vyhlášky
výzva a informace pro veřejnost 24.9.15 24.10.15
Oznámení
Zápis ze zastupitelstva č. 3/2015 ze dne 14.9.2015 24.9.15 24.10.15
zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7.9.15 15.9.15
zasedání zastupitelstva
Podmínky veřejné soutěže o nabídku na prodej středotlakých plynovodů v k.ú. Lékařova Lhota a Sedlec 27.8.15 18.9.15
Oznámení
Oprava s přístavbou objektu Malé Chrášťany č.p. 12 16.7.15 27.7.15
Veřejné zakázky
Prodej částí pozemků, Sedlec, Lékařova Lhota 9.7.15 27.7.15
Oznámení
Smlouva o poskytnutí dotace 8.7.15 9.8.15
Oznámení
Zápis zastupitelstva č. 2/2015 ze dne 22.6.2015 29.6.15 29.7.15
zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva 11.6.15 22.6.15
Oznámení
Opatření obecné povahy č. 1/2015 9.6.15 25.6.15
Oznámení
Záměr prodeje plynárenského zařízení_Sedlec 9.6.15 25.6.15
Oznámení
Záměr prodeje plynárenského zařízení_Svazek obcí Blata 9.6.15 25.6.15
Oznámení
Nabídka prodeje pozemku a části pozemku v obci Lékařova Lhota 13.5.15 30.5.15
Oznámení
Informace k přijímání dětí do MŠ Sedlec 13.4.15 26.4.15
Oznámení
Zápis ze zastupitelstva 1/2015 ze dne 30.3.2015 8.4.15 9.5.15
zasedání zastupitelstva
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1.4.15 23.6.15
Oznámení
Uzavírka komunikace III/02225_Vlhlavy_M.Chrášťany 30.3.15 12.4.15
Oznámení
Informace provozovatele vodohospodářských sítí 30.3.15 30.4.15
Oznámení
Zasedání zastupitelstva dne 30.3.2015 23.3.15 31.3.15
zasedání zastupitelstva
Stanovy Svazku Blata 9.3.15 31.3.15
Oznámení
Závěrečný účet hospodaření Obce Sedlec za rok 2014 9.3.15 31.3.15
Oznámení
Nabídka nájmu plynárenského zařízení 6.3.15 31.3.15
Oznámení
Závěrečný účet svazku Blata za rok 2014 2.3.15 20.3.15
Oznámení
Výzva_Modernizace místních komunikací Obce Sedlec pro zvýšení bezpečnosti provozu 19.2.15 2.3.15
Veřejné zakázky
Opatření obecné povahy č. 1/2015 6.2.15 22.2.15
Oznámení
Změna územního plánu obce Sedlec 26.1.15 28.2.15
Oznámení
Informace k dani z nemovitých věcí 12.1.15 1.6.15
Oznámení
Program kariéra - určeno pro nezaměstnané 7.1.15 20.1.15
Oznámení