Úřední deska

Prohlížíte archív úřední desky pro rok 2015

Zobrazit aktuální oznámení této kategorie.

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 28.12.15 28.12.18
Záměr uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace 15.12.15 31.12.15
Diverzifikace zemědělské činnosti 30.11.15 31.12.15
Návrh rozpočtu na rok 2016 Obce Sedlec 27.11.15 18.12.16
Záměr prodeje části pozemku v Malých Chrášťanech 25.11.15 11.12.15
Oznámení o zahájení stav. řízení_Polní cesty Vlhlavy a M. Chrášťany 23.11.15 9.12.15
Finanční správa - sipo 6.11.15 31.1.16
dovolená 26.10.15 31.10.15
Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazku obcí "Blata" 29.9.15 15.10.15
výzva a informace pro veřejnost 24.9.15 24.10.15
Podmínky veřejné soutěže o nabídku na prodej středotlakých plynovodů v k.ú. Lékařova Lhota a Sedlec 27.8.15 18.9.15
Prodej částí pozemků, Sedlec, Lékařova Lhota 9.7.15 27.7.15
Smlouva o poskytnutí dotace 8.7.15 9.8.15
Zasedání zastupitelstva 11.6.15 22.6.15
Opatření obecné povahy č. 1/2015 9.6.15 25.6.15
Záměr prodeje plynárenského zařízení_Sedlec 9.6.15 25.6.15
Záměr prodeje plynárenského zařízení_Svazek obcí Blata 9.6.15 25.6.15
Nabídka prodeje pozemku a části pozemku v obci Lékařova Lhota 13.5.15 30.5.15
Informace k přijímání dětí do MŠ Sedlec 13.4.15 26.4.15
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1.4.15 23.6.15
Uzavírka komunikace III/02225_Vlhlavy_M.Chrášťany 30.3.15 12.4.15
Informace provozovatele vodohospodářských sítí 30.3.15 30.4.15
Stanovy Svazku Blata 9.3.15 31.3.15
Závěrečný účet hospodaření Obce Sedlec za rok 2014 9.3.15 31.3.15
Nabídka nájmu plynárenského zařízení 6.3.15 31.3.15
Závěrečný účet svazku Blata za rok 2014 2.3.15 20.3.15
Opatření obecné povahy č. 1/2015 6.2.15 22.2.15
Změna územního plánu obce Sedlec 26.1.15 28.2.15
Informace k dani z nemovitých věcí 12.1.15 1.6.15
Program kariéra - určeno pro nezaměstnané 7.1.15 20.1.15
zasedání zastupitelstva 6.12.10 -
Informace o provozu komínů 30.11.10 -
Rozpočtové výdaje - 2011 26.11.10 -
Oznámení o uložení písemnosti 22.3.10 -
Třetí výzva k předkládání projektů. 17.3.10 -
Státní závěrečný účet Obce Sedlec - hodnotící zpráva za rok 2009 5.3.10 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 5.3.10 -
Plán investic na rok 2010 2.12.09 -
Rozpočet pro rok 2010 2.12.09 -
Povodňový plán 9.11.09 -
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.9.2009 9.11.09 -
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu_křižovatka I/20_MMČB -