Úřední deska

Vyhláška o komunálním odpadu

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 30.3.05, Datum sejmutí: 20.4.03

Soubory ke stažení