Úřední deska

Vyhláška o komunálním odpadu

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 18.12.06, Datum sejmutí: 5.1.07

Soubory ke stažení