Úřední deska

Vyhláška o komunálním odpadu

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 16.7.07, Datum sejmutí: 31.7.07

Soubory ke stažení