Územní plán

Změna Územního plánu č. 1

Územní plán obce Sedlec

  1. Textová část (soubor pdf)
  2. Výkres základního člení území (soubor pdf)
  3. Hlavní výkres (soubor pdf)
  4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (soubor pdf)
  5. Koordinační výkres  (soubor pdf)
  6. Výkres předpokládnáých záborů PF  (soubor pdf)
  7. kres širších vztahů  (soubor pdf)